ఎయిర్ ఇండియా లో ఉద్యోగాలు డిగ్రీ పాసైతే చాలు జీతం : 25,000/-

173

ఎయిర్ ఇండియా లో ఉద్యోగాలు
డిగ్రీ పాసైతే చాలు
జీతం : 25,000/-
Male & Female
ఈ ఛాన్స్ అస్సలు మిస్ అవ్వకండి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..

Air India Air Transport Service Limited
security agent jobs
contract based job
male and female
salary : 25,000/-

Website Link : https://gg-l.xyz/C4sb22gw

PDF Link : https://gg-l.xyz/tt3pYB5EG