ఎయిర్ పోర్ట్ లో ఉద్యోగాలు వ్రాత పరీక్ష లేదు ఇంటర్వ్యూ ద్వారా ఎంపిక

167

ఎయిర్ పోర్ట్ లో ఉద్యోగాలు
అర్హత : Degree/B.Tech
జీతం : 23,000/-
వ్రాత పరీక్ష లేదు
ఇంటర్వ్యూ ద్వారా ఎంపిక

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..