ఎయిర్ ఇండియా లో ఇంటర్వ్యూలు మొత్తం 205 ఖాళీలు జీతం : 60,000/-

265

ఎయిర్ ఇండియా లో ఇంటర్వ్యూలు
మొత్తం 205 ఖాళీలు
జీతం : 60,000/-
డిగ్రీ పాసైతే చాలు
Interview ద్వారా ఎంపిక
Male & Female

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..