మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నోటిఫికేషన్

501

మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నోటిఫికేషన్

బిల్ కలెక్టర్ ఉద్యోగాలు

అర్హత : Degree జీతం : 16,400/-49,870/-

AP వాళ్ళు కూడా Apply చేసుకోవచ్చు

మరిన్ని వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి