నేషనల్ ఫెర్టిలైజర్స్ లిమిటెడ్ నోటిఫికేషన్ అర్హత : డిగ్రీ

132

నేషనల్ ఫెర్టిలైజర్స్ లిమిటెడ్ నోటిఫికేషన్
అర్హత : డిగ్రీ
జీతం : 19500/-
చాలా మంచి ఛాన్స్
సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..

NFL National Fertilizers Limited, Noida – 40 Marketing Representative Posts
Qualification: B.Sc. (Agriculture) with 50% marks in aggregate.
Salary : ₹9500- 19500/-

Website Link : https://gg-l.xyz/YNpk7pgkW

PDF Link : https://gg-l.xyz/VKrewRUT0