చూడ‌గానే త‌ట్టుకోలేని అందాల‌తో కైపెక్కిస్తున్న మధు శాలిని

335