హరికృష్ణ చనిపోయిన 2 రోజుల తర్వాత ఎన్టీఆర్ బాలయ్యతో ఏం మాట్లాడాడో చూడండి

406

హరికృష్ణ చనిపోయిన 2 రోజుల తర్వాత ఎన్టీఆర్ బాలయ్యతో ఏం మాట్లాడాడో చూడండి

ఈ క్రింద వీడియో మీరు చూడండి