ఎన్టీఆర్ ఏం చేశాడో చూస్తే కన్నీళ్లు ఆగవు

110

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి