ఎన్టీఆర్ ఏం చేశాడో చూస్తే కన్నీళ్లు ఆగవు

62

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి