జబర్దస్త్ లో నాగబాబు ఎందుకు కనిపించడం లేదు లేదో తెలిస్తే షాక్

423

జబర్దస్త్ లో నాగబాబు ఎందుకు కనిపించడం లేదు లేదో తెలిస్తే షాక్

కుమార్తెని వేధించిన టాప్ హీరో ఈ దుర్మార్గుడు ఆమెని ఏం చేశాడో తెలిస్తే ఛీ అంటారు.