విజయనిర్మల మరణ వార్త విన్న వెంటనే వైఎస్ జగన్ ఏమి చేశాడో తెలిస్తే షాక్

114

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి