బిగ్ బాస్ సీజన్ 3 లో ఎంపికైన వాళ్ళు వీళ్ళే….ఆ ఇద్దరు ఉంటారు అని ఎవరు ఉహించి ఉండరు.

360

ఈ క్రింది వీడియో చూడండి