స్త్రీలు గర్భంతో ఉన్నప్పుడు వైద్యులు కొన్ని ఆహార జాగ్రత్తలు పాటించాలని సలహాలను సూచిస్తారు. గర్భిణులు తీసుకునే ఆహారం బిడ్డ మీద కూడా ప్రభావం చూపుతుంది. వారు తీసుకునే ఆహారం బట్టే బిడ్డ ఆరోగ్యం ఆధారపడి ఉంటుంది. కాగా, ఇప్పుడు తాజా పరిశోధన ప్రకారం చక్కెర మోతాదు ఎక్కువగా ఉండే కూల్‌డ్రింక్స్‌ ను గర్భం దాల్చిన స్త్రీలు తాగకపోవడమే మంచిదని అంటున్నారు వైద్య నిపుణులు.

tm


గర్భంతో ఉన్నప్పుడు చక్కెర ఎక్కువగా ఉన్న కూల్‌డ్రింక్స్‌ తాగితే పుట్టే పిల్లలకు భవిష్యత్తులో ఊబకాయం వచ్చే అవకాశం ఉందని హార్వర్డ్‌ మెడికల్‌ స్కూల్‌ శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారు. చక్కెర ఎక్కువగా ఉన్న కూల్‌డ్రింక్స్‌ ప్రభావం గర్భంలో ఉన్న బిడ్డపై ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకునేందుకు హార్వర్డ్‌ మెడికల్‌ స్కూల్‌ ఓ అధ్యయనం చేసారు. సుమారు 1,078 మంది గర్భిణులను వారి రెండో త్రైమాసికం నుంచి పరిశీలించామని, వాళ్లు తీసుకుంటున్న పానీయాలపై దృష్టి పెట్టామని హార్వర్డ్‌ మెడికల్‌ స్కూల్‌కు చెందిన రిఫాస్‌ షిమన్‌ వెల్లడించారు.

వీరి పిల్లలు ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఉండగా వారి బరువులను పరిశీలించగా సుమారు 25 శాతం మంది అధిక బరువుతో ఉన్నట్లు గుర్తించినట్లు అన్నారు. గర్భిణులుగా ఉన్నపుడు వీరు రోజుకు రెండు సార్లు కూల్‌డ్రింక్స్‌ తాగినట్లు గుర్తించారు. అయితే ఈ రెండింటికీ ప్రత్యక్ష సంబంధం ఉందా? లేదా? అన్నది స్పష్టం కాకపోయినా గర్భం దాల్చినపుడు కూల్‌డ్రింక్స్‌ను తగ్గించడం మేలని, వీలైనంత ఎక్కువగా నీరు తీసుకోవాలని రిఫాస్‌ సూచిస్తున్నారు.

Published in politics news T

A chikoo seed had made a 50-year-old woman's trachea (windpipe) its home for 2 months before it was surgically removed.
A resident of Wankaner in Rajkot, Shantaben Khandeka, had been complaining of severe cough for over two months. Physicians who were consulted could not put a finger on the cause even as her health showed signs of constant deterioration.
City-based ENT surgeon Himanshu Thakkar said, “CT-SCAN showed a foreign body stuck in her trachea which cut down supply of oxygen to her left lung.” The procedure was performed last week.

"It was not easy as the patient was around 50 years old and the foreign body stuck in her trachea for over two months had to be removed quickly, otherwise the patient's health could have deteriorated further," Dr Thakkar said.
"After a couple of hours' stay at the hospital, the patient was discharged and she is now fine," he said. "Such cases generally occur among children," he noted, adding that had the seed stuck in central area of trachea, she could have died on the spot.  

Published in Health&Fitness E

To have a 'good' memory is everybody's desire, but unfortunately the fact is that not all of us have this quality, mainly resulting from adverse drug reactions.
A good memory can be a great asset not just in the present but in the future as well. If you have a good memory, your chances of becoming successful in life – be it at work, school – are higher than someone with a 'poor' memory or a medical condition called memory loss.

But there are a number of things you can do to improve your memory, from eating memory-boosting foods to practicing some techniques, including using mnemonic devices. Here are some simple tips and tricks to sharpen your brain and thinking power:
► Diet
► Exercise
► Sleep
► Nap
If you think that your memory power is weakening, make sure that you follow the above tips.  

Published in Health&Fitness E
Thursday, 16 February 2017 12:49

Do not eat these foods during pregnancy!

Pregnancy is one of the most beautiful phases that happens in a woman’s life. Not only our body changes during pregnancy, but also the way we think and feel about ourselves see changes in many ways. One should be very careful of the foods they eat during this period to facilitate a healthy and happy pregnancy.
Here are some of food one should not consume during the pregnancy:
Raw eggs
Pregnant women should not eat undercooked food. They should avoid raw eggs or foods with raw eggs in them, like homemade mayonnaise.
Drumstick Tree

Drumstick is the most dangerous food as it can lead to miscarriage in early pregnancy. As it contains alpha-sitosterol, with estrogen-like structure that can lead to miscarriage, it is not good for pregnant women.
Aloe Vera
Expected mothers should not eat or drink anything that includes aloe vera as it can lead to pelvic hemorrhage which can further cause a miscarriage.
Papaya
One should not eat papaya, and specially green papaya during pregnancy as is believed to cause miscarriage. As green papaya contains an enzyme which can cause uterine contractions, it can lead to miscarriage.
Pineapple
Do not consume this fruit during the first three months of your pregnancy as it contains bromelain, which can make uterine muscle smooth and thus lead to miscarriage.  

Published in Health&Fitness E
Monday, 13 February 2017 12:55

Want to get rid of acne? Stop these habits!

Are you washing your face with proper cleansers? If no, then start using the proper cleanser and stop consuming too much of dairy products as well. Experts said that one should quit all of these to fight against acne.

Here are some acne-causing habits which we should avoid:
► Using hard cleansers
► Using dairy products on a daily basis
► Using smartphones too much
► Applying body cream on face
► Diet issue
 

Published in Health&Fitness E

A whopping sum of Rs 83 lakh was the cost of moving Eman Ahmed, the world's heaviest woman at 500 kilograms, from her home in Cairo to Saifee hospital in Mumbai. The cost of moving her from her into a cargo plane, loading her onto a truck at Mumbai airport, and then taking a crane's help to bring her into a specialised room has come to Rs, 83 lakh, as per reports.

Doctors say that they will have to collect another Rs 1 crore in near future as a part of the expenses set for her treatment and arrangements.
Eman, who landed in Mumbai on Saturday for a bariatric surgery moved out her house for the first time since last 25 years.  

Published in Health&Fitness E

Need stress relief? Adopt these three simple healthy habits Stress is an inescapable common thing that all of us experience. While stress can arrive from many areas of life, this common problem can also be managed using different tactics that combat stress or promote healthier lifestyles.

Making few changes in your lifestyle such as, maintaining a healthy, balanced lifestyle habits is one of the best ways to find relief from stress. These include:
  ► Healthy, balanced diet
  ► Exercise
  ► Sleep
 

Published in Health&Fitness E

In a first for the country, China was witness to a successful heart surgery performed on an HIV patient. Surgery was the only solution for the the 58-year-old male patient, who was suffering from a cardiac aortic valve calcification problem.
"It was China's first successful heart surgery on an HIV-positive patient," said Lu Hongzhou, director of the Shanghai Center for AIDS Diagnosis and Treatment. Sun Xiaoning, a surgeon with Zhongshan Hospital under Fudan University, said after the surgery on January 6, the patient was transferred so that HIV-related complications could be treated.

"There is an occupational risk when operating on HIV-positive patients. Our team was not afraid, it was our obligation," Sun was quoted as saying by state run Xinhua news agency. Zhu Tongyu, director of the Shanghai Public Health Clinic Centre, said people living with HIV/AIDS are often rejected by hospitals for surgery.
The centre's AIDS Diagnosis and Treatment Centre has dedicated itself to addressing this difficulty for the past seven years. It was with the help of the centre that the patient was admitted by the hospital. The centre has helped AIDS patients get surgery ranging from orthopaedics, neurosurgery, oncology to ophthalmology.  

Published in Health&Fitness E

A new research has found that women are more prone to migraines and other stress-related disorders. This is because of of distinct differences found in mast cells, a type of white blood cell that is part of the immune system, says a study.
Mast cells are an important category of immune cells because they play a key role in stress-related health issues that are typically more common in women such as allergic disorders, auto-immune diseases, migraines and irritable bowel syndrome, or IBS.
"Over 8,000 differentially expressed genes were found in female mast cells compared to male mast cells," said lead researcher Adam Moeser, Associate Professor at Michigan State University in the US.

A further in-depth analysis of the genes within the RNA genome -- a primary building block in all forms of life -- revealed an increase in activity that is linked to the production and storage of inflammatory substances, according to the study published in the journal Biology of Sex Differences. These substances can create a more aggressive response in the body and result in disease.
With this new understanding of how different genes act, scientists could eventually start developing new sex-specific treatments that target these immune cells and stop the onset of disease.  

Published in Health&Fitness E

Do not be discouraged if you're not losing weight despite exercising and making changes to your diet.
Losing weight is not that simple, in fact, it involves or depends on a wide range of factors such as – diet, physical activity, stress, sleep habits – which can be controlled. Of course, there are some factors which are beyond our control, for instance, genes, hormones, gender, age, etc.
It will be wise and much helpful if you can realize the fact that weight loss is a complex process involving a lot of hard work and dedication apart from following a fitness routine and choosing healthier foods.

Chances are, one of these reasons is holding you back from achieving your weight loss goal. So watch out for these simple things: ► Diet
► Calories
► Water
► Exercise
► Sleep
► Medical conditions

Published in Health&Fitness E
Page 1 of 12