తిరుమల ఘాట్ రోడ్డులో అధ్బుతం.. సాక్షాత్తు వెంకటేశ్వర స్వామి కదలివచ్చాడు

643

ఈ క్రింద వీడియో మీరు చూడండి

ఈ క్రింద వీడియో మీరు చూడండి